Kort verslag hulptransport Roemenië op 29-05 t/m 04-06-2008

Op dinsdagmiddag 20 mei werd met een grote enthousiaste groep vrijwilligers de gesorteerde goederen bijeen gebracht in de loods van de Fam. Kramer. Eerst werden de goederen uit de boerderij van de fam. De Beer gehaald, vervolgens een partij stoelen uit de gereformeerde kerk. Na het koffiedrinken werden de goederen opgehaald bij de fam. Meindersma en fam. Castelein. Na het verzamelen werden de goederen in de loods opgemeten, en kwamen wij tot onze schrik op totaal 75 m3 Wij hadden gerekend ook financieel op ongeveer 50 m3 totaal. De volgende dag na contact met de transporteur, kon geregeld worden dat zij één adres minder zouden laden, en al onze goederen gelukkig mee konden deze reis. Het transport kost € 42,00 per m3 en komt totaal op € 3100,- Wij konden dit nog net betalen, maar hebben nu niks meer in kas. Donderdagmorgen 29 mei werd de vrachtauto van Stichting “De Ondergrondse Kerk” uit Gorinchem geladen. Ook was er nu weer een grote groep mensen bereid ons te helpen bij het laden. Langs deze weg willen wij dan ook een ieder waar wij een beroep op hebben gedaan, bedanken voor het werk dat zij doen voor de mensen in Roemenië.

Donderdagmiddag vertrokken Germ Meindersma en Meindert Castelein, na uitgezwaaid door familie en kennissen naar Roemenië.

De heenreis ging door Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije naar Roemenië.
In Roemenië onderweg naar Buza waren er verschillende stukken weg erg slecht. Hier reden wij stapvoets wat eigenlijk nog te snel ging. Zaterdagmiddag na een goede reis kwamen we om 16.00 uur in Buza aan. We werden door vele bekenden verwelkomt, en na het koffiedrinken werden de goederen door een hardwerkende groep mensen gelost. De helft van de goederen werd later met twee wagens met paarden naar de Russisch orthodoxe pastor gebracht.

Zondagmorgen gingen wij samen met de ouders van Ds Mártha Horváth naar de kerk. Tijdens deze dienst werden wij naar voren geroepen en hebben elk een envelop overhandigd. (zie foto)De envelop met € 770,- was de deurcollecte van de SOW kerk van Metslawier-Niawier. Dit geld zal gebruikt worden voor de bouw van de kerktoren, welke aan Ds Mártha Horváth in ontvangst werd genomen. Het geld van de basisschool “De Rank” uit Metslawier € 350,- werd door de nieuwe schoolmanager in ontvangst genomen. Maandagmorgen is dit bedrag nog verhoogd met € 100,- en hebben zij € 450,- te besteden voor een schoolreisje voor alle kinderen uit Buza. Na de kerkdienst werd aan alle kinderen een schrift, ballpoint, knuffel en tennisbal uitgedeeld. De volwassenen mochten ook allemaal iets uit verschillende dozen met kleding en knuffels zoeken.
Zondagmiddag zijn we op bezoek geweest bij de Russisch orthodoxe pastor en zijn vrouw en dochter. Hier werden we hartelijk ontvangen en moesten weer geloven aan de zelf gebakken cake en gestookte palinka. Verder hebben we nog bezoekjes afgelegd en vele foto’s gemaakt.

Ook troffen wij de buschauffeur bij Mártha aan die lege plastic vaten haalde, en deze de volgende dag vulde met schoon water in Cluj-Napoca, ongeveer 60 km verwijderd van Buza. Dit water gebruikt zij speciaal voor het koken van eten, maar niet om te drinken. Verschillende wegen in het dorp zijn geasfalteerd en verder verhard met steenslag. Dit is een hele verbetering voor de mensen in Buza. De mensen in Buza moesten ook stemmen voor de nieuwe burgemeester. Maandagmorgen vroeg hoorden wij dat de huidige burgemeester de meeste stemmen had gekregen, waar Mártha erg blij mee was. Na dit goede bericht bezoeken wij zo vroeg mogelijk met Mártha en de schoolmanager eerst de kleuterschool. Hier werd aan de kinderen een paar snoepjes, nieuwe ballen en een doos met speelgoed uitgedeeld. We hadden met dit transport veel speelgoed voor de kleuterschool meegenomen, welke Mártha later naar de kleuterschool zou brengen. Na afscheid van de kleuters werden we welkom geheten op de basisschool door de schoolleiding met een lekker bakje koffie (ZPC kopjes) Hier werd de basisschool “De Rank” nogmaals bedankt voor hun financiële bijdrage aan het schoolreisje. Zij vertelden dat zij zaterdag a.s. met 2 bussen met alle schoolkinderen op reis gaan. Ook voor de kinderen van de basisschool waren er nieuwe ballen. Na een kleine rondleiding werd hier ook afscheid genomen. Vervolgens hebben we afscheid van Mártha en haar ouders genomen. Bij dit afscheid zij Mártha haar moeder tegen ons, dat wij familie van haar zijn geworden. Om 10.30 uur vertrokken wij van Buza en moesten op de namiddag in Oradea ons laatste adres lossen. Om 17.00 uur vertrokken wij van hier en konden aan de terug reis beginnen. De route ging nu via Hongarije, Oostenrijk, Duitsland naar Nederland. Woensdagavond om 21.00 uur kwamen wij na een goede reis, gelukkig weer gezond en wel terug in Metslawier aan.

Groeten,
Gerben Meindersma
Meindert Castelein