Reisverslag naar Roemenië van 28-09 t/m 03-10-2009

Zondagnacht om 12.00 uur vertrokken Meindert Meindersma, Sjoerd Postma, Jappie Talstra en Meindert Castelein met een personenauto richting Roemenië. Met vier mensen en hun bagage was de auto afgeladen vol. De eerste dag ging het lekker vlot, en overnachten in het Hongaarse dorp Abony en hadden de eerste dag 1600 km op de teller.

Dinsdag ging de reis naar ons eerste dorp in Roemenië genaamd Apoldu de Sus. Na een telefoontje stond Arend ons in het dorp al op te wachten. Om 17.00 uur Roemeense tijd (uur later dan bij ons) kwamen wij hier aan. Wij werden door Boukje Prins en Arend en mamma Veorica Dragoi hartelijk welkom geheten.

Een broer van mamma Veorica kwam speciaal voor ons zingen en spelen op een accordeon. Deze familie leefde en woonde voorheen onder zeer erge omstandigheden. Boukje Prins heeft dit huis gekocht en geschonken aan deze familie. Haar kinderen werken de hele zomer in de buurt van Woerden, waar ook Boukje Prins en Arend wonen. Van hun verdiende geld in Nederland moeten zij en hun familie ook de winter zien door te komen. Hun huis en schuren zijn gebouwd rondom een binnenplaats. Een grote schuur lag vol met zaagsel, waar zij winterdag hun kachel mee opstoken en zo hun huis verwarmen.

Woensdagmorgen hebben wij een rondleiding door het dorp Apoldu de Sus gehad. We konden rondom kijkend constateren dat hier ook veel armoe heerste. Verder zijn we met Boukje Prins en Arend naar de rand van het dorp op een heuvel gaan kijken, waar zij de nieuwe kerk gaan bouwen. Dit was één van de mooiste plekjes van het dorp, rondom kon je de verschillende landschappen bewonderen. Het begin van de bouw is er al, want zij hadden door een bedrijf een put laten slaan voor water. Verder hebben zij een aannemer in de arm genomen, die werkt met de vele vrijwilligers uit het dorp, om zo de bouw van de nieuwe kerk financieel gezien te realiseren. De nieuwe kerk word 10 x 4 meter, en zal verder een multifunctioneel karakter krijgen voor de dorpsbewoners. Rond het middaguur na afscheid van de familie zijn we samen met Boukje Prins en Arend naar Deda vertrokken. We kwamen hier rond 17.00 uur aan, en werden hier ook weer hartelijk ontvangen. In mei met het transport waren wij ook te gast bij contact persoon Daniël en vrouw Dana en hun kinderen.

Donderdagmorgen zijn we samen met onze contactpersonen van Deda naar een buurt gegaan waar vele goederen met het transport in mei verdeeld zijn. Deze buurt ligt in de heuvels, en de paden waren zo steil en slecht dat we er niet met de auto heen konden rijden, en het lopende moesten doen.

Tijdens dit bezoek zagen we hoe armoedig deze mensen hier ook woonden en leefden. We zijn hier bij verschillende families thuis geweest, en waren erg onder de indruk en geschrokken dat deze mensen onder zulke moeilijke omstandigheden konden leven en wonen. Spontaan besloten wij samen dat bij verschillende families een pakket levensmiddelen moest worden bezorgd. De volgende dag hebben Boukje Prins en Arend en de contactpersonen dit verzorgd. Dit was nog een grote klus, om de zware pakketten lopende op de slechte paden in de heuvels te bezorgen. Na afscheid van onze contactpersonen en van Boukje Prins en Arend zijn we in de middag richting ons laatst bezoekende dorp Buza gereden. Omdat het al laat in de middag was besloten wij in de buurt van Gherla in een hotel te overnachten.

Vrijdagmorgen vroeg vertrokken wij naar Buza. Aangekomen in het dorp zijn we eerst naar de school gereden, en werden hier ook hartelijk verwelkomd. De schoolleiding was blij om ons weer te zien. Dit jaar waren wij niet geweest met het transport omdat onze contactpersoon Márta Horváth verhuisd was naar Hongarije. Tijdens de rondleiding in de school kwam als grote verrassing de nieuwe predikant aan lopen. Hoe hij zo gauw wist dat wij in Buza waren is ons een raadsel, maar vertelde dat hij graag met ons wou kennismaken. We besloten na het schoolbezoek dan eerst bij hem langs te komen. Na de rondleiding en het koffiedrinken werden de kinderen en schoolleiding samen op het schoolveld verrast met een gift van € 400,- Deze gift zullen ze besteden voor een schoolreisje.

Hierna namen wij afscheid en gingen op naar de pastorie. Wij werden warm onthaald door de nieuwe predikant András Péntek, die nu 4 weken in Buza woonde. Ook zijn vriendin troffen wij hier aan, en konden ook met haar kennis maken. Zij studeert nog in Cluj-Napoca. Verder vertelden zij dat ze met het opknappen en inrichten van de pastorie een drukke tijd hadden gehad. Samen met dominee en vriendin hebben we een rondgang door het dorp gemaakt (zie foto) We hebben bij verschillende families een bezoek gebracht, en eerder gemaakte foto’s uitgedeeld.

Een ieder in Buza was blij om ons weer te ontmoeten, en zij hoopten dat met het volgende transport we elkaar weer ontmoeten. Na een afscheid en hopelijk tot ziens, zijn we in de middag uit Buza vertrokken, en hebben op de terug weg weer overnacht in het dorp Abony in Hongarije.

Zaterdagmorgen zijn we om 6.00 uur uit Abony vertrokken en kwamen rond middernacht gezond en wel in Metslawier aan. Tijdens deze reis hebben wij 3 dorpen kunnen bezoeken, en veel indrukken opgedaan. Samenvoegend concludeerden wij dat het een zinvolle reis is geweest, en dat de hulp aan deze dorpen nog erg nodig is. Veel mensen hebben geen werk, en de prijzen in de winkels gaan maar steeds omhoog. Ongeveer 5 jaar terug werd het aardgas in Buza aangelegd, waar zij toen erg blij mee waren. De meeste mensen stoken weer hout of zaagsel omdat het gas veel te duur is en niet meer kunnen betalen.

Op D.V. 10 mei a.s. staat het eerstvolgende transport weer gepland.

M. Castelein

U kunt iedere zaterdag goede en bruikbare goederen en schone kleding inleveren bij de fam. M. Meindersma Master fan loanstrjitte 9 en bij de fam. M. Castelein Master fan loanstrjitte 10. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het zelf te brengen, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.