Nieuwbouw tennissers Metslawier

Bericht uit de LC van 20-9-’12

De tennisvereniging in Metslawier krijgt een nieuw gebouw. Het pand kost €375.000, waarvan de gemeente Dongeradeel €150.000 betaalt.
De nieuwe accommodatie komt op de plek van de huidige gymzaal. Dit gebouw wordt gesloopt, alleen de kleedkamers blijven intact.
Volgens het college is de sloop van het pand de beste optie en levert de gemeente jaarlijks een besparing van €25.000. De scholen en clubs die nog gebruik maken van de zaal, moeten ergens anders naar toe. Zo maken de basisscholen van Metslawier en Niawier per week 6,5 uur gebruik van de zaal.
Het college stelt voor dat de leerlingen in het dorpshuis in Oosternijkerk of in de gymzalen in Ternaard en Anjum gymlessen krijgen. Voor vervoer van de leerlingen naar de locaties zal de gemeente jaarlijks €2.500 kwijt zijn. En indien het dorpshuis in Oosternijkerk wordt gebruikt €4.000 per jaar.
Voor de gymnastiekvereniging van Metslawier, de volleybalclub en een sportploeg uit Peasens Modddergat is nog geen alternatief aangedragen.