Campagne “Durf te vragen” en het Kantelingsproject.

De samenleving verandert, de overheid ook. Vanaf 2015 krijgen gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet. Graag willen wij u informeren over een aantal ontwikkelingen op dit sociaal gebied specifiek voor onze gemeente. Wij willen onze inwoners, maar ook vertegenwoordigers daarvan zoals u, graag meenemen in het proces. Hierbij leggen we u twee ontwikkelingen voor, namelijk de campagne “Durf te vragen” en het Kantelingsproject.

Campagne “ Durf te vragen”
Vorige week is door de portefeuillehouders Sociaal Domein van de Noordoost Friese gemeenten (Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog) de campagne “Durf te vragen” gelanceerd. Hiermee willen we de drempel, om in de omgeving om hulp te vragen als iets zelfstandig niet meer lukt, helpen verlagen. Deze campagne komt deze week tot uiting in ansichtkaarten, die huis-aan-huis verspreid worden. De ansichtkaarten worden vervolgens ondersteund door posters en advertenties, die u op verschillende plekken tegen kunt gaan komen. Bijgevoegd is een voorbeeld van een poster, samen met een begeleidende brief die naar diverse bedrijven/organisaties is gegaan met het verzoek om de poster op te hangen. Daarbij gevoegd is ook het verhaal van “Sytske”, de dame die het beeld van onze campagne is. Wij hopen u op deze manier wat beter over de achtergrond van de campagne te informeren.

Kanteling
Op het gebied van Welzijn en de Wmo zijn de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel samen met welzijnsorganisatie het Bolwerk overgegaan op een andere manier van werken: het gekantelde werken. Hierdoor verandert de uitvoering van de Wmo. De afgelopen maanden is met deze werkwijze geëxperimenteerd in voorhoedegebieden, vanaf maart 2014 wordt dit in de beide gemeenten in zijn geheel ingevoerd.

Het doel van de kanteling is om uit te gaan van de eigen kracht van mensen en ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. In onze gekantelde werkwijze kijken we niet alleen naar de specifieke vraag op dat moment maar samen met de inwoner naar zijn/haar totale situatie. Zo willen we het probleem en alles wat daarmee samenhangt zo goed mogelijk in kaart brengen. Daarbij kijken we ook naar oplossingen die in de omgeving gerealiseerd kunnen worden. Zijn oplossingen in de omgeving niet mogelijk, dan kijken we naar de inzet van mogelijke voorzieningen. Op deze manier kunnen we met minder geld toch goede zorg blijven regelen. Wat betekent dit voor inwoners en uw organisatie?

Ondersteuning door ‘meitinkers’en ‘mienskipswurkers’
We gaan werken met ‘meitinkers’, Frysk voor ‘meedenkers’. Dat zijn medewerkers van het team Wmo en team Welzijn die inwoners helpen bij het verkennen van de mogelijkheden voor goede zorg. De meitinkers zullen vaste contactpersonen voor uw dorp of wijk worden. Zij helpen inwoners op weg met het oplossen van hun probleem. Denk daarbij aan het lappen van de ramen, formulieren invullen of het onderhoud van de tuin. De meitinker kijkt daarbij eerst naar eigen mogelijkheden en de eigen omgeving. Uw organisatie speelt een belangrijke rol in het informele netwerk en de eigen omgeving van inwoners. Mogelijk betekent dat, dat een meitinker ook bij u komt voor informatie of advies, of een beroep wil doen op mogelijkheden die u kent binnen uw dorp of wijk. Hierover wordt u dan door de meitinker benaderd. Ook kunt u met zorgen over inwoners bij de meitinker terecht.

Naast de “meitinkers” worden ook “mienskipswurkers” ingezet. De mienskipswurker (medewerker van welzijnsorganisatie “het Bolwerk”) stimuleert en ondersteunt inwoners en organisaties op sociaal gebied, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een Burenhulpdienst. Ook de mienskipswurker zal een vaste contactpersoon zijn.

Wij hopen u met bovenstaande informatie, en de bijlagen, wat meer op de hoogte te hebben gebracht over de laatste ontwikkelingen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met W. Wassink per mail: w.wassink@dongeradeel.nl.

Poster Wmo mienskipswurker
Poster durf te vragen