Contactpersonen buurten i.v.m. dorpsfeest 2015

Hallo dorpsgenoten,

Graag zouden wij mail-adressen ontvangen van de contactpersonen van elke buurt, zodat wij informatie over het dorpsfeest naar jullie toe kunnen sturen.
De mailadressen kunnen worden doorgegeven aan: mvisser@knid.nl

Alvast bedankt,
de Feestcommissie