Ie en Waadrintocht

Op zaterdag 30 Mei 2015 zal voor de vierde keer de Ie en Waadrintocht worden gehouden vanuit Metslawier.
Tevens organiseert Sportstichting Metslawier e.o deze dag de 59 ste Oostdongeradeel wandeltocht ( 5 en 10 km)
Startlocatie is als vanouds het ‘Manege’ terrein midden in het dorp.
Liepen de routes van de voorgaande drie edities door de voormalige gemeentes Oostdongeradeel en Westdongeradeel.
De routes van de 4 Ie en Waadrintocht zullen dit keer grotendeels over historische wandelpaden gaan en
deels in de gemeenten Ferwerderadiel en Dongeradeel worden uitgezet.
De deelnemers ( max 500 wandelaars) worden met bussen van Arriva gebracht naar de start in Hogebeintum (35 km) en Holwerd (18 km).
Vanuit deze startlocaties zullen de wandelaars de tocht via historische ‘wandelpaden’ terug wandelen naar Metslawier

De route van 35 km gaat over historische wandelpaden via Hogebeitum, Ferwert,via de zeedijk naar Holwerd,Waaxens,Brantgum,Foudgum, Hiaure,Aalzum,Wetsens en Metslawier.
De route van 18 km gaat via het historische wandelpad Holwerd,Waaxens,Brantgum,Foudgum,Hiaure,Aalzum,Wetsens en Metslawier.

Men kan zich nu alvast inschrijven/ aanmelden op de website van de Stichting www.sportstichtingmetslawier.nl

Als inwoner/ster van Metslawier moet u zich ook inschrijven om mee te kunnen wandelen in de Ie en Waadrintocht!
Op de dag zelf kunt u n.l niet meer inschrijven. ( de inschrijving sluit bij de max deelname en ca één week voor de tocht )