informatieavond Watervleermuizen op 26 augustus a.s.

Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier huisvest de grootste kolonie watervleermuizen van Nederland en wil graag het verhaal over de vleermuis vertellen. Dit willen we doen d.m.v. een lezing en excursie in en om het Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier tijdens de nacht van de vleermuis op 26 augustus. Aansluitend gaan we met een batdetector op pad.

Door de eeuwen heen zijn er veel mythes, vormen van bijgeloof en fabels over vleermuizen ontstaan. Omdat het nachtdieren zijn, worden ze geassocieerd met het duister, duistere krachten, de duivel, heksen, zwarte magie en noem maar op. Nog steeds staat de vleermuis in een slecht daglicht en wordt ze geassocieerd met vampiers, duivels en duistere krachten. Tegenwoordig komt dit nog in stripverhalen, films, tekenfilmseries en zelfs muziek tot uiting.

Tijdens een telling van vleermuizen in 2015 in heel Friesland bleek dat de grootste kolonie watervleermuizen van Nederland zich in de Doarpstsjerke van Metslawier bevond en nog steeds bevindt. Uniek en bijzonder. Zeker omdat Metslawier ook de geboorteplaats is van Balthasar Bekker. Deze predikant en theoloog, schreef het boek “de Betooverde Wereld” waarmee hij bekend werd als bestrijder van bijgeloof en heksenvervolging, tevens werd hij bekend als een van de belangrijkste voorlopers van de Verlichting.  

Niet vreemd dus dat juist tijdens de nacht van de Vleermuis het Mienskipshûs Doarpstsjerke in Metslawier aandacht schenkt aan de Vleermuis.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de vleermuizen in de tsjerke.
In 2015 hebben Johann Prescher en Simen Blokland voor hun opleiding Diermanagement in ruim 200 kerken onderzoek gedaan op de aanwezigheid van vleermuizen. Tijdens het onderzoek ontdekten zij dat de Doarpstsjerke Metslawier de grootste kolonie watervleermuizen van Nederland huisvest. Bij de telling in 2016 werden 270 diertjes geteld.
Merel Klaarmond en Daan Grobben ronden binnenkort in het kader voor de opleiding Diermanagement ook een onderzoek naar vleermuizen af. Hun onderzoek richt zich vooral op het voedsel van de vleermuis. Doormiddel van mestanalyse hebben ze onderzocht van welke prooidieren de watervleermuizen in de tsjerke leven.

De avond start met een lezing in de kerk. Johann Prescher gaat ons meer vertellen over de vleermuizen in de Tsjerke.
Merel Klaarmond en Daan Grobben gaan de resultaten van hun onderzoek met ons delen en laten zien.
Aansluitend gaan we onder leiding van Johann met een batdetector op pad en op zoek naar de vleermuizen.

Aanvang 19.30 uur

Wilt u deze bijzonder avond mee maken dan kunt u alvast een plaats reserveren door een bericht te sturen naar stichting.doarpstsjerke.metslawier@outlook.com of telefonisch bij 0519-241262