Tijdelijk meer huurwoningen beschikbaar

De wereld staat niet stil, onze omgeving verandert steeds. Politieke keuzes, nieuwe wet- en regelgeving en vernieuwde inzichten zorgen ervoor dat we als corporatie moeten blijven inspelen op wat er om ons heen gebeurt. Thús Wonen heeft haar koers bepaald, de omstandigheden bepalen echter de snelheid en welke wegen we moeten bewandelen.
Op dit moment loopt de vraag naar sociale huurwoningen op. Dit heeft deels te maken met de opdracht van de Rijksoverheid om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. In totaal moeten de Friese gemeenten dit jaar nog 1090 vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Deze taakstelling van de overheid vraagt om een tijdelijke aanpassing van onze koers. Op dit moment kan Thús Wonen nog voldoen aan de taakstelling, met het toenemen van het aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning wordt dit in de nabije toekomst steeds moeilijker.
Daarbij komt dat Thús Wonen actief is met het vernieuwen van woningen, door sloop met vervangende nieuwbouw. De huurders van een te slopen woning hebben voorrang bij het zoeken naar vervangende woonruimte. Dit verhoogt de druk op vrijkomende woningen en kan leiden tot oplopende wachttijden voor andere woningzoekenden.
Om de druk die nu ontstaat voor een deel op te lossen, is er besloten om de verkoop van woningen voorlopig stop te zetten. Jaarlijks verkoopt Thús Wonen ongeveer 25 huurwoningen. Vrijkomende woningen met een verkooplabel worden met ingang van 1 juli, weer als sociale huurwoning via de website www.thuswonen.nl beschikbaar gesteld aan alle woningzoekenden.
Deze maatregel alleen zal naar verwachting niet voldoende zijn om de vluchtelingen met een verblijfsvergunning binnen onze gemeenten op te vangen. Om in de nabije toekomst ook aan de taakstelling van de Rijksoverheid te kunnen voldoen, beraden de gemeenten zich in overleg met de corporatie op andere mogelijkheden zoals het beschikbaar stellen van leegstaande gemeentelijke panden.
Thús Wonen neemt met het tijdelijk stopzetten van de verkoop van huurwoningen haar verantwoordelijkheid als sociale verhuurder.