Ledenvergadering begrafenisvereniging

Begrafenisvereniging

“Helpt Elkander”

te Metslawier e.o.

 

 

De jaarlijkse ledenvergadering op maandag 23 maart in De Skûle gaat niet door i.v.m. het coronavirus.

Deze vergadering zal op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden.